Tulong Para sa Cagayano: Distribusyon ng Grocery Food Packs

Tulong Para sa Cagayano: Distribusyon ng Grocery Food Packs

Nagtungo si BM Florence Oliver B. Pascual kasama ang kanyang team sa Palaui Island, Sta. Ana, Cagayan nito lamang June 8, 2023 upang ganapin ang programang Tulong Para sa Cagayano: Distribution of Grocery Packs para sa mga mamamayang Cagayano.

Nasa dalawang daang pamilya ang nakatanggap ng Grocery Packs na amg mga pangunahing hanap-buhay ay pangingisda.

Nagagalak si BM Oliver na masilayan at masaksihan ang taus pusong pasasalamat ng mga mamayang naabutan ng kaunting tulong na kanilang hatid. Ani nga ng mga ito ay napakalaking tulong ang iniabot ni BM Pascual upang maituwid ang mga araw na wala silang hanaphuhay.

Patunay lamang ito na ramdam ni Bm Pascual ang mga paghihirap ng kanyang mga kababayan. Dasal niya ang mas marami pang pagkakataon na makapagbigay tulong sa kanyang mga nasasakupan at makita ang kanilang higit na pangangailangan upang malaman ang mga programa na makakatulong sa pangkalahatan.

Lubos ang pasasalamat ni BM Florence Oliver B. Pascual sa bayan ng Sta. Ana, Cagayan, gayundin sa lahat ng tumulong, lalo na kay Sir Edwin Tabucol, na siyang nagging punong abala upang maisakatuparan ang programang ito sa bayan ng Palaui Island.

Diyos ti Agngina!

#BosesNgMasa

Contact Us

304-1064

sp_cagayan@yahoo.com
Capitol Hills, Tuguegarao City,
Philippines, 3500

About Gov.ph

Learn more about the Philippine government, its structure, how government works and the people behind it.

Contact Us

1544-6062

sp_cagayan@yahoo.com
Capitol, Hills, Tuguegarao City,
Philippines

About Gov.ph

Learn more about the Philippine government, its structure, how government works and the people behind it.